De gedachte achter een Solidariteitsfonds is heel simpel: vele draadjes maken een manshemd.
Oftewel, als veel mensen maandelijks een klein bedrag in "de pot" stoppen, kun je met dat bedrag veel doen.

Een simpel rekenvoorbeeld: 1000 mensen stoppen iedere maand 1 euro in de pot (wat voor weinig mensen een probleem zal zijn).
Resultaat: iedere maand duizend euro te besteden.

Dat rekenvoorbeeld wint aan kracht als 1000 mensen maandelijks 5 euro (onoverkomelijk voor jou?) in de pot stoppen.
Iedere maand 5000 euro te besteden in Wonderland!
Zonder dat er een cent "belasting" geheven hoeft te worden.

Bij ontmoetingen en bijeenkomsten kan zo'n pot op tafel staan.
Voor wie toevallig de beschikking heeft (of vanaf nu wil hebben) over een PayPal rekening, is er al de mogelijkheid om te doneren
op onze PayPalrekening ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Daar hoef je (nog) geen bewoner voor te zijn.

Wat is er aan geld benodigd voor het oprichten van deze soevereine staat?
In de aanloopfase van eenruim half jaar (september 2015 - maart 2016):

*) Huur tijdelijke kantoorunit, tevens nachtverblijf, € 150,- per maand =                       € 1200,-
*) Transport, plaatsing, retourtransport kantoorunit                                                            € 1180,- PM
*) Energievoorziening zonnepanelen, verwarming, drinkwaterunit                                  € 5000,- PM
*) Aanduiding-afpalen landsgrenzen inclusief "kadaster" cerficaat                                € 1800,- PM
*) Telefoon-,fax, internetbereikbaarheid, € 100,- per maand                                             €   800,-
*) Aanloopkosten verstrekking reisdocumenten, kentekenplaten, status, etc.        € 1500,- PM
*) Bemensing, reis- en verblijfskosten, € 1500,- per maand                                                 €12000,- PM
                                                                                                                                                          ------------------ +
                                                                                                                                               Totaal       € 22.480
Van dit bedrag zou in september € 9630,- in kas mogen zijn, de overige € 12.850 kan in 7 maandelijkse termijnen voldaan worden,
waarvoor een kassaldo van ca. € 1835,- voldoende zou zijn.

Conclusie: een ieder die Wonderland een warm hart toe draagt, kan nu aan de slag met het "werven" in zijn of haar familie- of
vriendenkring. In het aanmeldformulier voor Woners en Werkers wordt ook naar deze begroting verwezen (die nog heel summier
is en geen gewag maakt van het aantal uren, dat een aantal mensen al in Wonderland steekt).