Wonderland is de naam voor het stukje "niemandsland" tussen Nederland en Duitsland, achter Coevorden (provincie Drenthe).
Dankzij het mede-eigenaarschap van dit stuk grond van de stichting Eurostaete, is de Reünie van Vrije Mensen dit jaar gestart
met het toewerken naar het uitroepen van een nieuwe onafhankelijke staat.
Dit uitroepen en vervolgens bemensen en bewonen staat gepland voor september 2015.

Omdat volgens het internationaal staatsrecht (Verdrag van Montevideo) onder een "bevolking" de Natuurlijk Persoon wordt verstaan
(oftewel de staatsburger), kunnen in theorie 8 miljard burgers zich vestigen in Wonderland zonder dat zij in levende lijve op het grondstuk
hoeven te zijn.

Om het gelijkheidsbeginsel (alle mensen zijn gelijkwaardig) extra vorm te geven, heeft Eurostaete de mogelijkheid geschapen dat
alle 8 miljard wereldburgers ook daadwerkelijk mede-eigenaar kunnen worden van Eurostaete.
Louter voor het bedrag van de administratiekosten (€ 10,-) kan iedere wereldburger mede-eigenaar worden van dit grondstuk en dus
ook in juridische zin belanghebbende zijn bij de ontwikkelingen in Eurostaete.

Het aanvraagformulier voor een mede-eigenaarscertifcaat kan hier in het Nederlands gedwonload worden.
Het Duitstalige certifcaat kun je hier downloaden. Het Engelstalige cetificaat kun je hier downloaden.
Certificaten in andere talen volgen zo spoedig mogelijk.

Na invullen van dit certificaatformulier en de overmaking van € 10,- op bankrekening IBAN-nummer:  NL93RABO0339913444
BIC / SWIFT Nr: RABONL2U
t.n.v. stichting VOC wordt het Certificaat, voorzien van handtekening, aan u retour gezonden.

ÈÈN MENSELIJKE GELIJKWAARDIGE WERELD LIGT NU ONDER ONS HANDBEREIK! Grijp ook die kans om dat Wonder gestalte te geven.